RSS

Katur Rahayu Wilujeng Sugeng Rawuh

Katur Rahayu Wilujeng Sugeng Rawuh

Nuwun poro tamu…

” Katuran dhumaten poro tamu..sakmeniko kulo nyuwun lilaning penggalih paduko poro tamu kersoho paring idi lan pitutur wonten ing kolom coment kulo meniko..lan atas rawuhipun panjenengan sami wonten ing blog meniko, kulo hamung ngaturaken sewu agunging panuwun ingkang tanpo upami….. wondene saklajengipun paduko poro tamu kerso paring pitutur kangge dedamar miwah paugeraning seserepan kawulo anggenipun nderek nguri-nguri kabudayan jawi kanthi seratan kulo wonten ing blog meniko…

Nuwun..nuwun…nuwun..

( Kami haturkan kepada pengunjung sekalian yang telah berkenan mengunjungi blog saya ini, dan selanjutkan mohon anda sudi untuk memberikan coment anda untuk menyampai pesan kesan dan saran yang membangun pada blog saya ini yang memang saya khususkan untuk share tentang budaya adat jawa sebagai sarana untuk melestarikanya, dan selanjutnya semoga atas saran kritik dari pengunjung semua blog ini akan semakin sempurna terisi dan bisa uptodate sesuai dengan ranah kebudayaan jawa kita tercinta…terima kasih. )

DjawaDwipa

Iklan
 

29 responses to “Katur Rahayu Wilujeng Sugeng Rawuh

 1. Dian

  Februari 18, 2018 at 11:08 am

  Saya ingin memperkenalkan bahasa Jawa ke anak saya. Sejauh ini saya belum menemukan karya tulis yang mudah dipahami oleh anak (menarik, dan informatif).
  Apakah anda memiliki pendapat terkait hal ini?
  Terima kasih.

   
 2. Suryadi

  Oktober 11, 2017 at 12:06 am

  Raos bombong manah kulo saget pepangihan soho pitepangan dumateng penjengan kang mas Ki Demang engkang taksih nguri-uri budoyo jawi
  Kulo ngaturaken gung ing panuwun sampun dipun keparengaken nderek nyecep indahipun seserapan jawi engkang adiluhung

  Monggo kalajengaken kang mas babagan budoyo meniko mligi nipun bab toto boso jawi mugi langkung lestari soho ngremboko

   
 3. Sudari Budimana

  Januari 11, 2017 at 6:15 am

  Nyuwun pangapunten saderengipun, jannipun dalem kepingin sanget saged micara basa jawa ingkang sae,namung kemawon kawula dereng mangertos kados pundi caranipun,jer kawulo punika wiwit alit ngantos sapriki basane banyumasan.Menawi kepareng kawula nderek sinau basa jawa kaliyan Ki Demang. Matur nuwun.

   
 4. Ki Demang

  November 25, 2016 at 12:36 pm

  Kasugengan Kangmas Agus .. matur suwun sampun purun pinarak .. Amin..Amin..sedaya pandunganipun..mugi Gusti Alloh SWT ngijabahi sesembadan kangmas sak keluarga … Amin..

   
 5. Pandhu

  Januari 20, 2016 at 2:59 am

  Kepareng nyuwun idi palilah wonten ngersanipun kangmas Pangrakit, bilih kawula badhe nderek necep sawetawis wilayahan kawruh ingkang saestu sae lan migunani saking Blog menika. Nuwun

   
 6. Pandhu

  Januari 20, 2016 at 2:57 am

  Sae meniko…
  Keparengngo kulo nderek nyalin damel nambah ilmu, mugi dados amal sae Panjenengan Suwun…suwun…suwun

   
 7. Kang Marsono

  Juli 28, 2015 at 9:23 am

  Nuwun, mugi wonten keparengipun saha idi palilah Ki Demang, kula nderek nambahi seserepan wonten blog punika.

   
  • Kang Marsono

   Juli 28, 2015 at 9:26 am

   pangapunten wonten ingkang kelintu ngetik, kula ndherek nambah seserepan mboten nambahi seserepan. matur nuwun.

    
 8. Basuki Nugroho V

  Mei 27, 2015 at 8:36 am

  sae sanget tumrap kulo, kathah seserepan ingkang sanget migunani tumrap kula.
  nyuwun pangudaripun babagan kiblat, menapa mboten wonten aranipun basa jawi kanggeh kiblat tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. matur nuwun, salam rahayu

   
 9. Julies Kurnia

  Desember 9, 2014 at 6:05 am

  salam kenal

   
 10. Alfa Trophy

  Oktober 19, 2014 at 8:45 am

  Jawa ndeless meniko..wah kulo kadosipun kedah sinau malih babagan Kejawen meniko… sanget migunani kagem kawulo Mbah Kakung meniko pengajaranipun

   
 11. edi sumarno

  Oktober 14, 2014 at 2:33 am

  Sae sanget tulodha punika

   
 12. habibi

  September 25, 2014 at 8:18 am

  Sae kang Blog e njenengan meniko…Sugeng tepang..

   
 13. Suwarno

  September 6, 2014 at 7:55 am

  Naliko tiyang sepuh kulo ngundhuh mantu adhik kulo ingkang wuragil, Bpk Kadus ngaturi pirso supados dipun wontenaken adicoro udhik-udhik… Alhamdulillah pinanggih kaliyan blog-ipun Ki Demang Sodron sahinggo adicoro udhik-udhik saged sukses.. Matur nuwun Ki Demang, mugi dados amal sholihipun..

   
 14. Nu'aim Badrul Kamal

  Juli 22, 2014 at 5:05 pm

  Matur sembah nuwun, Ki Demang. Blog panjenengan saestu sae lan migunani.

   
 15. ignas

  Maret 11, 2014 at 3:25 am

  Bapa Ki Demang Sodran, matur sembuh sewu nuwun blog meniko sae sanget saget nuwuhaken manah kagem nguri-uri kabudayan jawi ingkang adiluhung meniko kagemsinten kemawon.
  Mbok menawi pikantuk kados pundi menawi saget dipun aturaken kirab penganten meniko sekalian swantenipun pembiworo utawi engkang ndalang lan kairing gendingipun. matur sembah nuwun

   
 16. Ruby

  Januari 30, 2014 at 5:42 am

  Nderek pitepangan Bapa,..

   
 17. yuni

  Januari 19, 2014 at 1:38 pm

  pak nuwun sewu …. niki kok mboten wontentugas e kulo ingkang saking buku LKS bahasa jawa SMP kelas 8 karya MGMP kab.kudus

  LUMANTAR KULIT WOH RANDU, SISWA INDONESIA JUARA LOMBA INTERNASIONAL

   
 18. pioglitazone metformin combination

  November 19, 2013 at 9:30 pm

  Actos Generic Cost,
  pioglitazone 15 mg tablet actos 45, pioglitazone 45 actos 45, buy actos online no prescription actos tablets (aratpasvers1979.soup.io), pioglitazone 30 mg tablets actos price, purchase actos online price of actos
  (http://aberinir1978.soup.io/).

   
 19. karyo bejo

  Oktober 24, 2013 at 3:18 pm

  maturnuwun sanget bapa dalem asring lumebet dumateng blok meniko, kangge ngregengaken menawi saget dipun paringi rengeng2 klenengan nggih bapa supados langkung ngresepaken ing manah wasana matur suwun

   
 20. Rudi

  Agustus 26, 2013 at 1:14 am

  Ki Demang Srondon, Blog Anda keren habis bagi yang nguri-uri budaya jawa, Saya sangat terkesan. Terimakasih sudah men-sharing pengetahuan anda.

   
 21. Ari Ismawan S.Sos

  Agustus 14, 2013 at 3:37 pm

  Kepareng nyuwun idi palilah wonten ngersanipun kangmas Pangrakit, bilih kawula badhe nderek necep sawetawis wilayahan kawruh ingkang saestu sae lan migunani saking Blog menika. Nuwun

   
 22. Suprie

  April 26, 2013 at 3:31 pm

  romo kok gending-gending ipun mboten saget dipun unduh njih?caranipun dos pundi?matur nembah nuwun….

   
  • Ki Demang sodron

   November 26, 2013 at 10:22 am

   cobi mangke kulo tingale malih .. mbok menawi link teng 4shard risak..matur nuwun ugi katur ..

    
 23. sofyan

  Maret 19, 2013 at 10:18 am

  Bapa, blog puniko sae sanget ….. ananging ngrumpaka ubarampe paningset kok mboten wonten nggih ? punopo bakenipun panci mboten wonten ? nuwun

   
  • Nananghakim78

   Mei 22, 2013 at 6:24 am

   Matur nuwun roko mas sofyan..babagan ubarampe paningset sak jatosipun wonten, Insya Alloh mboten antawis dangu bade pun kulo unggah…suwun roko mas sofyan tetepanganinpun..mugi hamberkahi samudayanipun..

    
 24. saryono

  Juni 5, 2012 at 12:45 pm

  sugeng tepang. Mugi2 wonten manfaatipun.

   
  • Nananghakim78

   Mei 22, 2013 at 6:30 am

   Sugeng tetepangan ugi kangmas..mugi katampi dados amal silaturahim

    
   • agus

    Oktober 22, 2014 at 1:39 pm

    Sugeng pepanggihan malih kaliyan kanca lawas P Agus MAAn-Nawawi Berjan(rencangipun Mas Aak). Matur nuwun paringipun seserepan Budaya Jawi. Mugi dados amal sae Mas Nanang. Amin.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s