RSS

Panyandra suba manggala

24 Apr

Penget :

Sakderengipun nyekar prayogi dipun rumiyini pathetan rumiyin ingkang jumbuh kaliyan laras lan patheting gendhing ingkang kangge ngrenggani kirab

  • Anyarkara kinarya ngrenggani

Mamrih regu regenging pahargyan

Karya umiring lampahe

Nenggih cucuking laku

Dera arsa manjing ing panti

Penganten wus samapta

Kinirapaken tuhu

Minta lunturing haksama

Tresna asih puja puji pangastuti

Hayuning palarama

 

  • Anteng tajem jatmika kaeksi

Ngegungaken susila nuraga

Tan kuciwa prayitnane

Siyaga sureng kewuh

Ubayane tan mbalenjani

Tegen, tanggon, tangguh

Pan alon tanggah jumangkah

Hanyaketi unggyane penganten kalih

Mangsah lumampah kirab

 

  • Mudha kalih siyaga umiring

Lampahira risang adimuka

Putri dhomas sawurine

Sulistya warna punjul

Rinengga ing busana adi

Karya gawok kang miyat

Temah cipta ngungun

Mangkana lampahe prapta

Ing ngarsane risang penganten serimbit

Gya tinabuh tenggara

Sebet byar kang cinarito…

Lah puniko minongko bebukaning kondho Ing ari kalenggahan puniko, ndungkap titi laksono kirabing panganten, Kawuryan ono sesetyo kalih kang coplok saking embanan, lah opo tho sebabe kawastanan mangkono..?

Wonten jejoko tumaruno dhaup kaliyan waroro, ingkang sahabe  peproyo arso lelumban ing madyaning bebrayan , wusnyo samapto gatining kang titi laksono upocoro kirabing temanten, samono sang subo manggolo ingkang mangarsani lampah sigro hanganti poro paraganing kirab ingkang sampun sawego ing gati.

Sinten tho ingkang kapiji ing karyo…?

Mboten sanes sang manggolo yudho, kang asipat satriyo kalih sakembaran, dhasar kekalihipun sami sami taksih mudho tumaruno, pekik ing warno, ngagem busono endah kang sarwi podho, milo lamun cinondhro satriyo warujuning dyan pinten lan tangsen, utawi nakulo lan sadewo.

Kanti antebing manah nyawego ing gati, hangiring panganten jengkar saking sasana wiwaha tumuju ing sasana busono, gyo hambrastho sakehing pepalang ing samargo margo, mrih yuwananing pinanganten sarimbit , kanthi asesanti rawe rawe rantas malang malang putung.

Ing pungkuran, poro putri dhomas wilangan…ngagem busono sarwi…..Dhasar sedoyo maksih sami kenyo, sami sulistyo ing warni, Pramilo lamin kacondro, pepindhane puspito ponco warno kang mekar ing taman sari, pramilo datan mokal lamun biso gawe cingaking poro taruno kang hamong karyo, Sinambet poro kadang kadayan saha pamong sumitraning panganten kang samyo gemregut rebat ngajeng, nedhahaken sih sutrinanipun dhumateng penganten kekalih.

Pungkasaning kirab, bapak – ibu………tindak lon lonan semu mesem ing wardoyo, mratandhani suko bagyaning manah nampi nugraha saking Gusti ingkang akaryo jagad.

Rikolo samono iring-iringaning kirab wus dumugi sangajenging dhampar rinenggo, sang subo manggolo sigro hangaturi penganten sarimbit jengkar saking dhampar rinenggo, astho kadhereaken gantos busono, Dupi prikso isarating sandi sang subo manggolo, sri pinanganten kekalih jengkar saking palenggahan sami jumeneng gegandengan asto.

Kebak ing kasusilan ngacarani risang temanten jengkar saking palenggahan, pinandhengan cucuk lampah ingkang ngarso nyarirani dadyo subo manggolo, gigut gemregut  rebut ngarso poro poro ingkang ngirabaken temanten,

 Jengkaring penganten kekalih lamun cinondro pindho sang sri narendro kang arso langen suko.

DjawaDwipa

Iklan
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2012 in Panyandra

 

Tag: ,

One response to “Panyandra suba manggala

  1. eka nur fitriana

    Maret 5, 2013 at 3:19 am

    saya lagi butuh teori, makna, dan arti tentang panyandra, apakah ada,,? kalau ada saya pesan untuk membelinya,,

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: