RSS

Paribasan ( S – Y )

Tuladha Basa Rinengga

Paribasan, Bebasan lan saloka ( S – Y )

Sanding kebo gupak

Kumpul karo wong ala, akeh-akehe katut dadi wong ala

( Berkumpul dengan orang tidak baik, biasanya ikut berbuat tidak baik )

Sedhakep ngawe-ngawe

Wis mareni marang pegawean kang ala, ananging ing bathin isih kepingin nglakoni tumindak kang ala kuwi maneh

( Sudah kapok dengan perbuatan yang jelek, tapi dalam hati masih ingin melakukanya )

Sembur-sembur adus, siram-siram bayem

Dedonga moga-moga kelakon apa kang dadi dongane wong akeh

( Minta supaya Tercapai apa yang jadi harapan orang banyak )

Sepi ing pamrih rame ing gawe

Tumindak ( tandang gawe ) mempeng tanpa nduweni pamrih apa-apa

( Bekerja dengan tekun tanpa mengharapkan imbalan )

Sluman slumun slamet

Senajan ora ngati-ati ananging diparingi slamet ( ora cilaka )

( Walaupun tidak hati-hati tetapi bisa selamat )

Sumur lumaku tinimba

Wong sing kumudu-kumudu dijaluki piwulang

( Orang yang harus cepat – cepat di mintai ilmunya )

Tembang rawat-rawat ujare bakul sinambiwara

Kabar kang durung mesti bener lupute

( Berita yang belum pasti salah dan benarnya )

Thenggiling api mati

Sejatine nilingake ( ngrungokake ) ananging ethok-ethok ora merduli )

( Aslinya mendegarkan, tatapi pura-puta tidak perduli )

Thenguk-thenguk akeklumpuk

Wis kepenak bisa luwih kepenak maneh

( Sudah nyaman tapi bisa lebih nyaman lagi )

Timun mungsuh duren

Wong ringkih memungsuh karo wong kang kuat ( santosa )

( Orang yang tidak punya kekuatan, bermungsuhan dengan orang yang kuat / penuh kekuatan )

Timun wungkuk jaga imbuh

Wong bodho kanggone yen mung lagi kekurangan wae

( Orang bodoh gunanya hanya pada saat kekurangan saja )

Tulung menthung

Rekane nulungi malah gawe rekasane sing ditulung

( Awalnya hendak menolong, ternyata membuat susah orang yang ditolong )

Tumbak cucukan

Wong sing seneng adul-adul

( Orang yang suka bikin perkara )

Tumbu oleh tutup

Wong kang kekancan sing cocog banget kekarepane

( Orang yang berteman karena merasa saling mengerti dan sama maunya )

Tuna satak bathi sanak

Rugi setitik ora dadi apa angger tambah kanca

( Rugi sedikit tidak mengapa, asal bisa tambah teman )

Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati

Turune wong kang asoh dadi wong gedhe, turune wong kang gedhe malah dadi wong kang asor

( Keturunan bangsawan menjadi rakyat jelata, sedang keturunan rakyat jela menjadi seorang bangsawan )

Tunggal welat

Tunggal bapa biyung

( Satu kandung )

Ula marani gebug, kutuk marani sunduk

Wong kang sengaja marani bebaya

( Orang yang sengaja mendekati bahaya )

Undhaka pawarta sudane kiriman

Dene ngabarake mundak, saya owah saka kanyatane

( Biasanya orang kalau dititipi pesan omongan jadi bertambah, jika dititipi kiriman berupa barang jadi berkurang )

Ungak unguk pager arang

Ngisin-isini wong ora nduwe

( Mengejek orang miskin )

Welas tanpa lalis

Rekane welas ananging malah gawe rugi

( Niatnya Kasihan, tapi ternyata malah merugikan )

Wis kebak sundukane

Wong kang wus akeh banget keluputane

( Orang yang sudah banyak salahnya )

Yitna yuwana, lena kena

Sing ati-ati bakal slamet, seng sembrana bakal cilaka

( Yang hati-hati akan selamat, yang ceroboh akan celaka )

Padosi Paribasan kanthi lantaran : 
( A - D ) ( D - K ) ( K - L ) ( M - R ) ( S - Y ) 

Sumber :
Buku Sesorah " Pranatacara Tuwin pamedhar Sabda "
Sri Hono Murwatono

DjawaDwipa

Iklan
 

One response to “Paribasan ( S – Y )

  1. Wisnu

    Januari 26, 2018 at 6:13 am

    pangapunten badhe mundhut pirsa, Menawi bentenipun antawis paribasan, bebasan, kalihan saloka menika menapa pak,..

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: