RSS

Pituduh

Basa rinengga

Tuladha kang isi / ngemu surasa pituduh sanyata

 •  Begja banget wong kang hanggedekake prihatin, awit iku kang bakal ngasakake katremtreman, nampani lelipur mareming ati.
 • Begja banget wong kang lembah manah sarta sareh ing budi, awit iku kang bakal nampani sakehing warisan kang nyukupi.
 • Begja banget wong kang nganti kaluwen sarta nganti ngorong, awit iku bakal ngrasakake panganan kang mirasa, sarta ngombe omben-omben kang seger nganti wareg.
 • Begja banget wong kang ambeg welasan, awit iku kang bakal oleh piwales becik, sarta mengku raja brana kang agung.
 • Begja banget wong kang resik pikire, awit iku kang bakal diedohi ing dosa, sarta sumurup marang Pangeran.
 • Begja banget wong kang dhemen ngrukunake ing pasulayan, awit iku kang bakal dadi pangungsen sarta oleh katresnan.
 • Begja banget wong kang kaoprak-oprak amarga lakune kang bener, awit iku bakal manggon ana ing kamulyan.
 • Begja banget wong kang diwada lan cinacat, awit iku kang bakal dadi pilihan sarta disuyudi ing wong akeh.
 • Begja banget wong kang di ala-ala, awit iku kang bakal luput saka ing rencana.
 • Sing diladeni ana ing donya iki sapa, dene ora kira-kira temen anggone nglakoni, ragane tansah dipleter-pleterake, saya suwe saya rusak mung manggung hanglakoni bae.

DjawaDwipa

Iklan
 

3 responses to “Pituduh

 1. kirana

  Oktober 17, 2014 at 10:26 am

  ki, niki tembang srinarendra nggeh?

   
 2. angel

  September 7, 2014 at 1:43 pm

  itu artinya apa ya. mohon di share saya ada tugas

   
 3. rijwa

  Januari 4, 2013 at 11:05 am

  matur nuwun ki, andaranipun sae sanget

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: