RSS

Download

Download / mundut file sak kersa panjenengan

  Wonten ing ngandap meniko kalo aturi milih kanthi langsung kemawon klik salah setunggaling gendhing punapa dene lintunipun ingkang trep kaliyan ingkang para rawuh padosi.

        ( Dibawah ini kami sertakan beberapa file download untuk menlengkapi anda dalam menjadi pranata adicara maupun hanya untuk sekedar mengenal kebudayaan jawa di bidang Seni dan Kabudayan )

1. Download mp 3 Gendhing-gendhing kangge hangiringi upacara adat pengantin :

2. Download mp3 Sekar – Sekar Macopat / Palaran :

3. Download file panyandra dalam format ms power point document :

4. Download Panyandra audio ( Sucipto Hadi ) :

DjawaDwipa

Iklan
 

24 responses to “Download

  1. red_one_moeda@yahoo.com

    September 17, 2016 at 7:14 am

    matur suwun bopo, mugi barokah

     
    • Ki Demang

      November 25, 2016 at 12:13 pm

      Amin … Amin…matur nuwun sanget … kerso rawuh

       
  2. wongSOLO

    Agustus 5, 2016 at 1:59 pm

    Gd. Udan Basuki saged kangge prosesi Sabdotomo utawi ular2 temanten

     
  3. mas one_di

    Agustus 5, 2016 at 1:18 pm

    Sugeng nDalu Ki Demang

     
  4. mas one_di

    Agustus 5, 2016 at 1:06 pm

    Sugeng Pitepangan
    Ingkang leres menika Sucipto Hadi menapa Sucipto Adi
    Gdh. Udan Basuki Sl.Myr saged kangge ngiringi SabdaTama utawi ular-ular temanten.
    Ldr. SriWidada Pl.Br kangge prosesi Sungkeman.

     
  5. wongSOLO

    Agustus 5, 2016 at 12:38 pm

    Salam budaya….
    Sabdatama utawi ular-ular saged mawi gending Udan Basuki Sl.Myr, lajeng Ldr. SriWidada Pl.Br cocok kangge ngiringi prosesi Sungkeman.
    Nyuwun pirsa iangkang leres Sucipto Adi menapa Sucipto Hadi

     
  6. suparmi 081328822488

    November 19, 2015 at 3:55 am

    Romo..kulo kepengin sanget gending sound track ipun. kados pundi caranipun pikantuk n judulipun nopo nggih?

     
  7. mujahhidin

    September 8, 2015 at 6:32 am

    matur suwun bopo…..sged nderek sinau wonten blogipun……

     
  8. Suharno

    Mei 14, 2015 at 3:06 pm

    Matur nuwun sanget saget ndherek maos lan mirengaken gendhingpun. Mugi para kaneman taksih kersa nguri-uri kabudayan Jawi.

     
  9. fajar styo

    Mei 10, 2015 at 4:18 pm

    matur sembah nuwun

     
  10. andre

    April 22, 2015 at 6:48 am

    matursuwun nggih

     
  11. Desta Pratama

    Oktober 29, 2014 at 5:26 am

    kulo nuwun, ndherek mundut file ing blog meniko romo.. Nuwun.

     
  12. ilut

    September 5, 2014 at 2:09 am

    maturnuwun sanget Ki mudah2an bisa menginspirasi generasi muda skrg agar lebih mencintai buadayanya sendiri

     
  13. Suharsono Putu Sowitono

    Desember 26, 2013 at 5:51 pm

    Naming Saget Ngaturaken Matur Sembah Nuwun…

     
  14. fahrur

    November 11, 2013 at 7:26 am

    nderek mundut file/audio engkang wonten ten blog meniko romo, kangge sinau boso jowo romo, ngapunten engkang katah sak durunge, suwun

     
  15. abbas

    Oktober 13, 2013 at 1:00 am

    matur nuwun sanget bapa guru… mugia dados ilmu ingkang manfaat…

     
  16. nanang

    September 10, 2013 at 3:49 am

    matur nuwun sanget

     
  17. Hari

    April 15, 2013 at 4:00 am

    Matur agunging panuwun mas,,,, mugi2 bermanfaat kagem sedayanipun……

     
  18. hakim lubis

    Januari 12, 2013 at 9:32 am

    agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama, nderek ngangsu kawruh lumantar blog punika.

     
  19. riyan mahardika

    Januari 8, 2013 at 12:53 pm

    matur suwun kagem panjenenganipun KI DEMANG SODRON, karana panjenenganipun sampun peparing prinahara lan anguri-uri budaya jawi…
    mugi sedoyo darma panjenenganipun dipun tampi dening gusti ingkang maha tiyasa

     
  20. Tutuk Joilendra

    Desember 21, 2012 at 5:36 pm

    Sanget-sanget matur nuwun panjenengan sampun nguri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung punika.

     
  21. Deny Kurniawan

    Oktober 28, 2012 at 8:10 am

    maturnuwun sanget, kulo saget maringi kaweruh marang siswa kula.,mugi-mugi dados amal ingkang ketampi.,

     
  22. Iman Pramono

    Mei 30, 2012 at 8:32 am

    Matur nuwun Bapak,mugi-mugi tulodo Panyondro dalah Mocopat puniko dados piyandel kulo angayahi kuwajiban nguri-uri Budoyo Jawi ing Tatar Sunda.Nuwun

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: