RSS

Keris

Caranipun Ngagem Keris ( Dhuwung )

Ingkang Sampun Dipun Temtokaken Kangge Busana Resmi

1. Ogleng / Ngoglengaken keris

       Panganggening keris wonten sela – sela sabuk, sap kalih / tiga saking nginggil, keris dhoyong manengan, ukiran lan warangkanipun madhep manginggil, ginanipun kangge kaperluan biasa, temanten, mantu, tamu lan sapanunggalanipun ( salebeting swasana bingah ).

2. Dederan / Andhoran

Pangageming keris wonten sela- selaning sabuk, sap kalih / tiga saking nginggil, keris jejeg, ukiran lan warangkanipun madhep mangiwa, ginanipun kangge ngadhep sesepuh / nginggilan, waonten ing papan-papan ibadah, panggenan ingkang dipun anggep suci, ateges ingkang ngagem punika ngurmati dhumateng ingkang dipun adhepi.

3. Kewal / Angewal pusaka ( keris )

Pangageming keris wonten sela-selaning sabuk, sap kalih/tiga saking nginggil, keris madhep mengiwa, ukiran lan warangkanipun madhep mangandhap, ginanipun kangge prajurit wekdal siap siyaga, mboten dipun parengaken menawi kangge baris.

4.  Sungkeman / Anyungkemaken pusaka ( keris )

Pangageming keris wonten sela-selanipun sabuk ingkang tumpukanipun wonten nginggil epek, warangka mepet garis tumpukan sabuk, gandar nginggil mboten ketingal, ukiran lan warangkanipun madhep mangisor/ mangandhap dhoyong manengen, ginanipun kangge ngeteraken jenazah ( kesripahan )

5. Angga / Angagar Pusaka ( keris )

Pangageming keris mboten wonten sela-selaning sabuk ananging ageman epek sisih kiwa dipun tambah gantungan wadhah pusaka/keris, keris mlebet wonten wadah katingal ngadeg jejeg ing tengahing pupu kiwa, ginanipun wekdal rumiyin punika namun kangge pangarsaning baris.

6. Sikep / Anyikep keris

Pangageming keris mboten wonten sela-selaning sabuk wingking, nanging wonten ngajeng sanginggiling ageman timang sakedhik mangiwa, keris dhoyong manengen, ukiran lan warangkanipun madhep mangandhap, ginanipun kangge para ulama ingkang ngagem jubah.

7. Brongsong/Ambrongsong keris

Pangageming keris kados sikep/anyikep keris, namung keris ingkang dipun bekto punika kedah dipun bungkus rapet mboten katingal, ginanipun para utusan ingkang dipun pitados ngasta pusakanipun para ratu, ingkang ateges kedah dipun jagi lan sampun ngantos tiyang sanes mangertosi isinipun.

  • Link Kaweruh Bab Keris wonten ing wikipedia, ensiklopedia bebas : 

DjawaDwipa

Iklan
 

One response to “Keris

  1. belanja tas branded

    November 12, 2013 at 12:12 am

    Hello, its fastidious piece of writing concerning media
    print, we all be aware of media is a impressive source of facts.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: