RSS

Sekar Siraman

Sekar Siraman

SEKAR SIRAMAN

1.    Gya siniram hangganya SangPutri, Tirta wening kang amawa cahya, Beborèh rekta warnané, Ginosokhangganipun, Sinarengan mantra kang mijil, Larut memalanira, Ngaléla dinulu,Watak setya tinarbuka, Tangguh tanggon teguh tumanggaping kardi, Santosa budinira.

 

2.    Sumamburat cahyanya nelahi,Ngégla cetha katon angaléla, Datan sisip pamawasé, Langking beborèhipun, Pujiharja mijil pangèsthi, Prawira watakira, Luhur budinipun, Tuhu tresna mringsasama, Luluh lulus lila legawa tan lali, Kalis ing sambékala.

 

3.    Angenguwung malengkung kaèksi,Gilar-gilar sumunar ing warna, Mancorong jenar urubé, Warna jenar puniku, Wataksabar ingkang pinanggih, Utama lan narima, Waspadèng pandulu, Mardu mardawamicara, Mawuhara tata, titi, tatas, titis, Dadya tepa tuladha.

 

4.    Katon  padhang sumilaking  warni, Surya, candra, daru lan kartika, Dadya sajugasoroté, Beborèh warna biru, Setya tuhu ajrih lan asih, Tresna marang sudarma,Bekti watakipun, Trap susila anuraga, Datan sisip nggènira manembah Gusti,Bagya mulya sinedya.

 

5.    Ganda arum ingkang angebeki,Warna-warna warnining kang sekar, Katingal wening tirtané, Wungu beborèhipun,Mengku werdi ingkang sejati, Lega lila ing nala, Éklas watakipun, Wahyu mulyakang sinedya, Bagus alus tulus lair trusing batin, Mulya tekèng delahan.

 

6.    Werdi agung pralambangingurip, Amancurat cahya kang katingal, Warna séta beborèhé, Langgeng nggènnyaamengku, Datan wudhar dènnya angèsthi, Manembah Maha Nata, Gusti Maha Agung,Netepi jejering titah, Amung pasrah-sumarah ngarsa Hyang Widhi, Sandika ngèstupada.

 

7.    Paripurna nggènira sesuci,Siram jamas reresik sarira, Kang minangka pungkasané, Wilis beborèhipun,Wicaksana wataking jalmi, Kéblat panembahira, Pana ing pandulu, Cinaketan mringHyang Suksma, Lekasira pantes tinulad sasami, Purwa madya wasana.

Sumber Gambar ( http://www.freewebs.com/nolarsetyowati/siraman%20e%204web.jpg )

Sumber Tulisan ( https://www.facebook.com/sastraadiguna )

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: