RSS

Arsip Tag: Panggih temanten

Panyandra Pengantin Kakung

Tuladha atur pranatacara wonten ing adicara medaling pengantin kakung saking wisma palereman :

Poro rawuh sekaliyan ingkang winantu pakurmatan, langkung langkung dateng priyagung lan poro sepuh ingkang mahambeg dharmo, pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur,

Prasasat linobong  ing manah ingkang dahat suto amorwoto suko, dupi anggenipun anguningani yen ta sajroning sasana pawiwahan, kawuryan  kebak luber ambelabar sagunging pro tamu kakung putri, lenggah satoto pepak sinarojo.

Read the rest of this entry »

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2012 in Panyandra

 

Tag: , ,