RSS

Tanggap wacana mapag warsa enggal

Tuladha

Tanggap wacana

Mapag warsa enggal

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak ibu-ibu saha sederek-sederek sadaya ingkang kinurmatan, matur gunging panuwun dhumateng juru pranata wicara ingkang sampun maringi wekdal dhumateng kula supados nyaosi sambutan ing malem pengetan mapag warsa enggal 1 Januari tahun …………..

Saderengipun mangga kita sami ngaturaken puja-puji pudyasatuti dhumateng Gusti Allah SWT, ingkang sampun paring taufik saha Hidayah, katitik kula panjenengan sami saged makempal wonten panggenan mriki kanthi mboten wonten aral satunggal punapa.

Kula ngaturaken sugeng warsa enggal 1 Januari ………… wanci jam 00.00 mangke kita nilar tahun …….. tumuju tahun…………….

Para rawuh kakung samawono putri ingkang kula kurmati, kanthi gantosing tahun enggal ateges umur kula panjenengan sami tambah satunggal tahun, samanten ugi gunggunging umur ingkang sampun dipun wewaleraken Gusti Allah SWT sampun kirang setunggal tahun.

Salebeting satunggal tahun, kula panjenengan sami sampun ninda’aken sedayaning tumindak ingkang sampun mboten saged kita ewahi malih, sagedipun namung metani, pundhi tumindak ingkang sae saha pundi tumindak ingkang awon, kanthi metani sadaya tumindak punika kita saged nemto’aken ingkang pundhi tumindak  ingkang wajib kula panjenengan tiru, saha ingkang pundhi tumindak ingkang kedah kita tinggalaken.

Lelampahan – lelampahan wonten ing tahun kapengker saged kita pendet hikmahipun, pundi tumindak ingkang pinuji kangge ningkataken lelabuhan saha tindak – tanduk wonten ing bebrayan.

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan, mbok bilih anggen kula nyepeng jabatan ing mriki kathah klenta-klenthunipun, awit kula namung titah sawantah ingkang mboten kantun nyandhang kalepatan kula namung saged nyuwun samodra pangaksama ingkang tanpa pepindhan.

Ing wusana atur, mangga kita sami nyenyuwun dhumateng Pangeran ingkang Maha Agung, mugi-mugi ing tahun – tahun benjang kula panjenengan sami saged angsal taufik saha Hidayah. Mugi – mugi kemawon ing tahun candakipun saged langkung sekeco tinimbang tahung ingkang sampun kapengker.

Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: