RSS

Wewatekan

 • Sambetipun kaliyan watak wantunipun tiyang

        Kados ingkang katur ing babagan warno warni, mbok menawi wonten mingsad-mingsedipun, tuna ndungkap dalah jujul ladukipun, dene manawi pinanggih kathah ingkang cocog, punika ateges bilih para leluhur punika sampun sami naliti, nandhingaken, damel analisis tuwin cathetan mligi, sinaosa inggih ing tataran prasaja nutin jaman kalampanipun, kenging winastan bilih sampun sami ngregem ngelmu inggih punika ngelmu titen, ugi ngelmu panarawangan ingkang badhe katur sambet kaliyan watak wantuning manungsa, sambt kaliyan kawontenaning alam ing wekdal tartamtu, jer manungsa punika celak kaliyan alam ( malah inggih peranganing alam ). Pranyata jumbuh sesanti “ come back to nature “ wangsul dhateng alam, utaminipun ingkang sampun winadhahan sistim. Wonten ing rasi lintang salebeting zodiac secara horoskop.

       Kawiwitan system para kalih ( two devided system ) ing alam punika pundi tha ingkang uwal saking kalih, kiwa tengen, ageng alit, inggil endhep, lebet cethek, kandel tipis, padhang peteng, lindhuk andhap, bawera rupeg, tuwin tasih kathah malih,  wataking tiyang inggih makaten, namung wonten kalih : sabar, brangasan, jatmika rongeh, optimis pesimis, wosipun sae punapa awon, utama punapa nistha.

        Wataking tiyang saged kagolong warni tiga : utama, madya, nistha, kapilah sakawan pinindha ; siti, toya, latu, angin. Gangsal pantha wewatekaning : brahmana, ksatriya, waisya, sudra, pariya. Wonten nem tipe miturut spranger ; ekonomis, estetis, sosial, politik, religi. Malih , manut cacahing dinten, wulan, tahun, windu, wuku, dinten ing sataun ( 366 ), celak kaliyan ingkang kantun piyambak punika cacahing ringgit : kanthi mekaten lajeng kakabar tiyang awatak sengkuni, durna, wrekudara, kresna, setyaki, wisanggeni, karna, rama, shinta, banowati, pregiwa, dalah sanes-sanesipun.

       Umum sampun sami ngertos wonten ing palintangan watak wantunipun tiyang kabrawan dalah kapantha manut rasi :

 Bebrayan jawi ingkang metafisis, religious, adi luhung, dhinamis, modheren, dalah ilmiah gadhah jatidhiri, ingkang mapanaken, lenggahing mikro pribadi kajumbuhaken makro alam kabir ugi mawi zodiac ( Mintakulburuj ) wonten ing pranata mansa.

 •  Menggah wiyakan babaraning makaten :

 1. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kasa

 2. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa karo

 3. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa katelu

 4. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kapat

 5. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kalima

 6. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kanem

 7. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kapitu

 8. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kawolu

 9. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa kasanga

 10. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa dasa

 11. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa dhesta

 12. Wewatakanipun tiyang kalairan mangsa saddha

DjawaDwipa

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: